Parket bij de Hoge Raad, 27-09-2011 / 09/04226


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BR0395
Datum27-09-2011
InhoudsindicatieRedelijke termijn. Bij het onderzoek naar de naleving van art. 435.1 Sv heeft de HR vastgesteld dat de verdachte op geen enkel moment in de periode vanaf 02-04-1999 in de basisadministratie persoonsgegevens van enige gemeente in Nederland opgenomen is geweest en dat evenmin uit de stukken een andere woon- of verblijfplaats van de verdachte gedurende die periode blijkt. Niet kan worden gezegd dat de vertraging die is opgetreden vanaf 02-04-2000 tot 15-10-2009 valt toe te rekenen aan het Openbaar Ministerie, omdat de verdachte in deze fase van de vervolging op geen enkel moment ingeschreven is geweest in de basisadministratie persoonsgegevens van enige gemeente in Nederland en van de verdachte evenmin een woon- of verblijfplaats bekend was, terwijl de verstekmededeling binnen één jaar na de uitspraak rechtsgeldig is betekend én het Openbaar Ministerie vervolgens - naast de plaatsing van de verdachte in het opsporingsregister - diverse malen heeft getracht te achterhalen of de verdachte inmiddels in de basisadministratie persoonsgegevens was opgenomen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD5163 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM3638 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT5840 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:ZD2099 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG3460 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0395
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0395