Parket bij de Hoge Raad, 27-09-2011 / 10/03338 E


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BR2078
Datum27-09-2011
InhoudsindicatieArt. 82 Wet toezicht kredietwezen 1992 (Wtk 1992). Uit de wetsgeschiedenis moet worden afgeleid dat onder "aantrekken" in de zin van art. 82, 1 Wtk 1992 valt het wervend optreden jegens het publiek, gericht op het op enigerlei wijze verkrijgen van gelden, door diegene zelf of door derden. Niet is vereist dat de gelden ook daadwerkelijk worden verkregen. De klacht, die van een andere opvatting uitgaat, faalt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8824 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB0740 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2078
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2078