Parket bij de Hoge Raad, 08-11-2011 / 09/02846


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BT2084
Datum08-11-2011
Inhoudsindicatie1. Art. 359.2 Sv uos. 2. Strafmotivering. Ad 1. In zijn overwegingen heeft het Hof toereikend gemotiveerd waarom het opzet van de verdachte bewezen is verklaard. Ad 2. De opvatting dat de rechter in het kader van de strafmotivering in een geval waarin de bewezenverklaarde periode ruimer is dan het tijdvak waarin de verdachte zich blijkens de gebezigde bewijsmiddelen schuldig heeft gemaakt aan de bewezenverklaarde feiten, uitdrukkelijk rekenschap van dat verschil en de consequenties daarvan dient af te leggen, vindt geen steun in het recht. CAG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2084
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2084