Parket bij de Hoge Raad, 13-12-2011 / 10/04999


ECLIECLI:NL:PHR:2011:BT7123
Datum13-12-2011
InhoudsindicatieMishandeling. Voorwaardelijk opzet. De HR herhaalt de toepasselijke overwegingen uit HR LJN AE9049. Het Hof heeft vastgesteld dat verdachte eenmaal met kracht een duw heeft gegeven tegen de linkerschouder van de aangever. Het daarop steunende oordeel van het Hof dat verdachte, ook afgezien van de vraag of hij weet had van de bijzondere gevoeligheid van de linkerschouder van de aangever, door met kracht een duw tegen die schouder te geven bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat de aangever daardoor letsel en/of pijn zou ondervinden, is - gelet op hetgeen de algemene ervaring leert - niet zonder meer begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE9049 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT7123 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AY9172 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT7123 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5533