Parket bij de Hoge Raad, 06-03-2012 / 09/04384


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BQ8596
Datum06-03-2012
Inhoudsindicatie1. Art. 126dd Sv, gebruik tapgegevens voor een ander strafrechtelijk onderzoek. 2. Bewijs medeplegen t.a.v. feit 1. 3. Bewijsmotivering feiten 1 en 3. Opzet van mededaders. Uitleg HR LJN AU2246. 4. Gegronde bewijsklacht (feit 1). De Hoge Raad spreekt om doelmatigheidsredenen zelf verdachte vrij van het bestreden onderdeel van het onder 1 primair tenlastegelegde. 5. Bewijs opzet t.a.v. feit 3. De Hoge Raad herhaalt toepasselijke overwegingen uit HR LJN AR3719. Fiscaal pleitbaar standpunt.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8783 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BQ8596 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU2246 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:ZD2493 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AR3719 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BK1488 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9096 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4460 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8286 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT5727 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC9412 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9838 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF8779 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8387 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP0228 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2426 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BO3408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AU3876 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:AA2529 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6696 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6114 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AT8198 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AE4480 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5081
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BF0191
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF5705
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA2809
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD9105
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA3150
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BQ8596 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:1424 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7086 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2009:BH5081
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:2696
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5410