Parket bij de Hoge Raad, 24-01-2012 / 10/01093


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BT7085
Datum24-01-2012
Inhoudsindicatie1. Krachtens wettelijk voorschrift gedane vordering, art. 184.1 Sr, niet opvolgen ambtelijk bevel. 2. Belediging, art. 266 jo 267 sub 2 Sr. Ad 1. Tenlastegelegd en bewezenverklaard is dat de vordering aan de verdachte om te vertrekken is gedaan krachtens art. 10 APV s-Hertogenbosch 1996. Deze bepaling houdt niet in dat de politieambtenaar is gerechtigd tot het doen van een vordering als waarvan te dezen sprake is. De bewezenverklaring is daarom niet naar de eis der wet met redenen omkleed. Ad 2. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BJ9796. Het Hof heeft m.b.t. de context waarin de verdachte de uitlatingen waarom loog je en jij moet niet liegen heeft gedaan vastgesteld dat de agent op de openbare weg en in aanwezigheid van uitgaanspubliek werkzaam was in het kader van de handhaving van de openbare orde, hetgeen inhoudt dat verdachte met zijn uitlatingen de integriteit van die agent in twijfel heeft getrokken ten overstaan van het aanwezige publiek. s Hofs oordeel dat onder deze omstandigheden de uitlatingen beledigend zijn, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BB4108 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9796 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN8498 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT7085 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BK3366 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA9745 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT7085 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:840
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3809
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV9188
Gerelateerd ECLI:NL:GHARL:2013:7560