Parket bij de Hoge Raad, 10-01-2012 / 10/02410


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BT8785
Datum10-01-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt en verduidelijkt de toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het verzuim dat een aangehouden verdachte niet of niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen, dient - behoudens de twee in HR LJN BH3079 genoemde uitzonderingen - zonder meer tot bewijsuitsluiting te leiden. Het Hof heeft dit miskend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9900 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT8785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL7919
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT8785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2010:BL7919
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2012:BV6405