Parket bij de Hoge Raad, 17-01-2012 / 10/01005


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU4211
Datum17-01-2012
Inhoudsindicatie1. Bewijsklacht opzet. Art. 225 Sr. 2. Denaturering. Ad 1. Het oordeel van het Hof dat de verdachte in de bewezenverklaarde periode (voorwaardelijk) opzettelijk valse of vervalste identiteitsdocumenten voorhanden heeft gehad in zijn administratie geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is ook niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. Conclusie AG: anders. Ad 2. Blijkens het geheel van de verklaring kan niet gezegd worden dat het Hof bij de samengevatte weergave van de desbetreffende passage uit de verklaring daaraan een wezenlijk andere betekenis heeft gegeven dan die daaraan kennelijk is bedoeld te geven. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4211 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2149 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6140 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP9387
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4211 ★★★★