Parket bij de Hoge Raad, 17-01-2012 / 10/04171


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU4227
Datum17-01-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Het Hof heeft geoordeeld dat de (belastende) verklaring die de verdachte bij gelegenheid van haar eerste verhoor door de politie heeft afgelegd bruikbaar is voor het bewijs, ook al is zij voorafgaand aan dit verhoor niet in de gelegenheid gesteld een raadsman te raadplegen, omdat zij nadien, na raadpleging van haar advocaat, in haar nadere politieverhoren niet is teruggekomen van haar eerdere verklaringen en is doorgegaan met zichzelf te belasten. Door het verweer op deze grond te verwerpen en de verklaring tot het bewijs te bezigen, heeft het Hof blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (zoals volgt uit HR LJN BN9293).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9838 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO6696 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4227
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BN0619
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU4227
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BN0619
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5111
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW5118