Parket bij de Hoge Raad, 07-02-2012 / 10/01613


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU6908
Datum07-02-2012
InhoudsindicatieSalduzverweer. Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte ten tijde van haar ondervraging niet van haar vrijheid was beroofd. Het oordeel van het Hof dat in een geval als het onderhavige, waarin de aanhouding van de verdachte achterwege is gebleven omdat zij zich bereid had verklaard vrijwillig mee te gaan naar het kantoor van de gemeentelijke sociale dienst voor verhoor, de in HR LJN BH3079 geformuleerde regel ten aanzien van een aangehouden verdachte niet geldt, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting en is toereikend gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6908 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:63 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6908 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3868
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BW9961