Parket bij de Hoge Raad, 24-01-2012 / 10/03432 P


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU7290
Datum24-01-2012
InhoudsindicatieProfijtontneming. Het middel dat klaagt dat het Hof heeft verzuimd te beslissen op het door de verdediging gedane beroep op de n-o van het OM in de vordering a.b.i. art. 36e Sr wegens overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in art. 6.1 EVRM, is gegrond, maar kan niet tot cassatie leiden omdat overschrijding van de redelijke termijn niet kan leiden tot n-o van het OM in de vordering a.b.i. art. 36e Sr (vgl. HR LJN BD2578).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7290 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AS9409 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7290 ★★★