Parket bij de Hoge Raad, 14-02-2012 / 10/04969


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU8789
Datum14-02-2012
InhoudsindicatieFeitelijk leidinggeven. Het Hof heeft zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting uit de door hem gedane vaststellingen kunnen afleiden dat de verdachte aan de onder 1 bewezenverklaarde door BV X en BV Y gepleegde bedrieglijke bankbreuk feitelijk leiding heeft gegeven. De enkele in de gebezigde bewijsmiddelen voorkomende opmerking van verdachte dat hij de administratie niet aan de curator had uitgeleverd omdat die administratie op kantoor was achtergebleven doet daaraan niet af, nu die omstandigheid onverlet laat dat verdachte die - naar uit de bewijsmiddelen kan worden afgeleid - binnen de rechtspersoon de volle verantwoordelijkheid droeg voor de administratie, naar het kennelijke oordeel van het Hof desalniettemin kon bewerkstelligen dat die administratie in handen van de curator kwam. Het oordeel van het Hof dat verdachte feitelijk leiding heeft gegeven aan de onder 2 bewezenverklaarde bedrieglijke bankbreuk getuigt tegen de achtergrond van s Hofs vaststellingen omtrent de rol van verdachte binnen rechtspersoon Y niet van een onjuiste rechtsopvatting, terwijl het evenmin onbegrijpelijk is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF7938 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP1508 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK2149 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ9367 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3526 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI3862 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:ZK0235 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8789
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5551
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN4307
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU8789
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2016:2340
Gerelateerd ECLI:NL:RBAMS:2015:2300