Parket bij de Hoge Raad, 10-02-2012 / 11/01466


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BU9852
Datum10-02-2012
InhoudsindicatieWet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen (Wots); art. 15 Sr. Geval waarin buitenlandse vrijheidsstraf is opgelegd vr datum inwerkingtreding (nieuwe) regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling op 1 juli 2008, maar waarin omzetting van deze straf in gevangenisstraf naar Nederlands recht eerst n bedoelde datum heeft plaatsgevonden. Vraag of (oude) regeling van de vervroegde invrijheidstelling dan wel (nieuwe) regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling van toepassing is. Oordeel hof dat (nieuwe) regeling van toepassing is, is juist. Straf die OM in Nederland ten uitvoer legt, is de door de Nederlandse rechter - met gebondenheid aan de door de buitenlandse rechter uitgesproken veroordeling - zelfstandig naar Nederlands recht vastgestelde gevangenisstraf. De op de voet van art. 31 Wots gegeven beslissing waarbij gevangenisstraf wordt opgelegd, moet worden aangemerkt als een veroordeling tot vrijheidsstraf in de zin van art. VI lid 1 van de wet van 6 december 2007, Stb. 500 (waarbij art. 15 Sr. werd gewijzigd).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP6878 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK9252 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO6410 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM4453 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU9852 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BG6607 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP9448 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1558 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2010:BN8611
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK3426
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BJ5208
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AV1110
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2009:BI2865
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU9852 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2011:BP1558 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5063