Parket bij de Hoge Raad, 01-06-2012 / 10/03161


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV1748
Datum01-06-2012
InhoudsindicatieOvereenkomstenrecht. Onderhandelingen met gemeente. Verplichting tot dooronderhandelen? Totstandkoming overeenkomst onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door college van B&W? Betekenis van art. 160 lid 1, aanhef en onder e, Gemeentewet. Toepasselijkheid art. 6:23 lid 1 BW. Uitleg goedkeuringsvoorbehoud als opschortende voorwaarde of totstandkomingsvoorwaarde? Veroordeling gaat verder dan petitum; Hoge Raad doet zelf de zaak af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT7337 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2001:AD3997 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN5612 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3066 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1748 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL0011 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AI0358 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6408 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT7487 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA5517 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR5457 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF2834 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2005:AU1502
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1748 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5784