Parket bij de Hoge Raad, 13-07-2012 / 10/05309


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV1885
Datum13-07-2012
InhoudsindicatieArt. 3:40, 3:41 en 6:8 Awb; art. 22j AWR; aanvang bezwaartermijn; verandering van adres; onjuiste adressering van het aanslagbiljet aan de Belastingdienst te wijten? Mag de Belastingdienst een bepaalde wijze van het doorgegeven van adresgegevens voorschrijven?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO5063 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA5141 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ5902 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE0462 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AT3985 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1885 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB8440 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA1935 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BU3685 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BT8229 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2011:BQ2829 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI2974 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AL2108 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1997:AA2201 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2007:BB7513
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2006:AU7372
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2003:AF7053
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1995:AA1687
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV1885 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2303