Parket bij de Hoge Raad, 13-04-2012 / 10/04442


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV2628
Datum13-04-2012
InhoudsindicatieHuurrecht. Tijdelijke huurovereenkomst in verband met voorgenomen sloop. Ook zonder aanvraag van vergunning op voet van art. 15 lid 1 onder c Leegstandwet kan sprake zijn van gebruik van woonruimte dat naar zijn aard slechts van korte duur is, in de zin van art. 7:232 lid 2 BW. Leegstandwet bevat geen exclusieve regeling op dit punt. Invoering art. 7:232 lid 4 heeft geen beperking gebracht in toepasselijkheid van lid 2. Beschikking HR 30 mei 1975, LJN AC5593, NJ 1975/464 houdt haar betekenis.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AE8194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:ZC3669 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV2628 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM9600 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AE0659 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AT3442
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2008:BG3922
Gerelateerd ECLI:NL:RBARN:2008:BF1822
Gerelateerd ECLI:NL:RBZLY:2006:AZ6517
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV2628 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBROT:2017:1081