Parket bij de Hoge Raad, 10-04-2012 / 10/04058


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV8241
Datum10-04-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. Verdachte is niet de gelegenheid geboden voorafgaand aan het eerste verhoor door de politie een advocaat te raadplegen. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is reeds op die enkele grond - afgezien van niet terzake doende uitzonderingen - sprake van een onherstelbaar vormverzuim als bedoeld in art. 359a Sv (vgl. HR LJN BH3079). Het andersluidende oordeel van het Hof is dan ook onjuist. Dat behoeft echter niet tot cassatie te leiden. Naar ook uit die rechtspraak volgt heeft verdachte geen belang bij zijn klacht over dat verzuim aangezien het Hof de verklaring van verdachte afgelegd bij de politie niet tot het bewijs heeft gebezigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ8907 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BK3335 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8241
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN2352
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX0132 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8241