Parket bij de Hoge Raad, 27-03-2012 / 11/02914


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV8288
Datum27-03-2012
InhoudsindicatieArt. 1.4 Awbi en raadplegen advocaat. De opvatting dat uit HR LJN BH3079 moet worden afgeleid dat, indien de bewoner als verdachte is aangehouden, de in art. 1.4 Awbi bedoelde toestemming pas mag worden verzocht nadat die aangehouden bewoner in de gelegenheid is gesteld een advocaat te raadplegen, is onjuist.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8288 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8288 ★★★