Parket bij de Hoge Raad, 14-09-2012 / 11/02494


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV8952
Datum14-09-2012
InhoudsindicatieOmzetbelasting, proceskosten, art. 29, lid 1, Wet OB, art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht; aannemer ontvangt de voor het realiseren van nieuwbouw overeengekomen vergoeding niet; hij krijgt het gebouwde in handen; daarmee is in het onderhavige geval de vergoeding niet ontvangen in de zin van art. 29; door Hof toegekende vergoeding van de integrale proceskosten blijft niet in stand, omdat deze niet begrijpelijk dan wel onvoldoende is gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:AA2060 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BK0274 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BA9380 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8952 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7913 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AL8440 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP3049
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV8952 ★★★