Parket bij de Hoge Raad, 17-04-2012 / 10/04593


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV9184
Datum17-04-2012
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De Hoge Raad herhaalt en verduidelijkt de toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. Het verzuim dat een aangehouden verdachte niet of niet binnen redelijke grenzen de gelegenheid is geboden om voorafgaand aan het eerste politieverhoor een advocaat te raadplegen, dient - behoudens de twee in HR LJN BH3079 genoemde uitzonderingen - zonder meer tot bewijsuitsluiting te leiden. Het Hof heeft dit miskend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ2169 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BN9293 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ6709 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BF8844 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BT7095 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT8785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BG2189 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9184
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX3868
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9184