Parket bij de Hoge Raad, 15-05-2012 / 10/00955


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BV9233
Datum15-05-2012
Inhoudsindicatie1. Het Hof heeft ter zake van de onder 1 bewezenverklaarde overtreding van art. 5 WVW 1994 bepaald dat geen straf of maatregel wordt opgelegd. In zoverre kan verdachte - gelet op art. 427.2 Sv - in zijn cassatieberoep niet worden ontvangen. 2. Falende klachten dat het Hof in een nadere bewijsoverweging een beroep doet op feiten en omstandigheden die niet blijken uit de gebezigde bewijsmiddelen en het Hof evenmin met voldoende mate van nauwkeurigheid heeft aangegeven aan welke bewijsmiddelen het die feiten en omstandigheden heeft ontleend.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:ZD1314 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5858 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ2169 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2627 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO6127 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7770 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO5831 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO4064 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ3279 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV2354 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:AA4244 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL6659 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX9180 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO4512 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9233 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN0025 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BM6845 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ9244 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT2169
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3777
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5037
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9233 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4448