Parket bij de Hoge Raad, 10-04-2012 / 11/01432


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BW1450
Datum10-04-2012
InhoudsindicatieDe bewijsoverwegingen van het Hof houden o.m. in dat de verbalisanten verdachte hebben herkend na de camerabeelden te hebben bekeken. Hetgeen de raadsman ter betwisting van de herkenningen door de verbalisanten heeft aangevoerd kan bezwaarlijk anders worden verstaan dan als het verzoek aan het Hof om de camerabeelden van de overvallen ter terechtzitting te bekijken. Het verzoek strekt aldus tot toepassing van art. 309.2 Sv. Noch de processen-verbaal van de terechtzittingen in hoger beroep noch het bestreden arrest houden echter een beslissing op dat verzoek in, zodat het ervoor moet worden gehouden dat zulks niet is geschied. Dat verzuim heeft ingevolge art. 330 Sv in verbinding met art. 415 Sv nietigheid tot gevolg.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5851 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD4153 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AM2520 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO8326 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW1450 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM4363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW1450 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:632