Parket bij de Hoge Raad, 03-07-2012 / 10/03391


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BW9264
Datum03-07-2012
InhoudsindicatieSalduz en een uit anderen hoofde van zijn vrijheid beroofde verdachte. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BH3079. Het Hof heeft vastgesteld dat in deze zaak sprake is van een vormverzuim en heeft strafvermindering toegepast. s Hofs oordeel dat in het onderhavige geval t.a.v. de verdachte die uit anderen hoofde van zijn vrijheid is beroofd de Salduz-regel van toepassing is geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Dat berust erop dat een uit anderen hoofde gedetineerde verdachte t.a.v. wie de verdenking is gerezen van een nieuw strafbaar feit waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, zich in een met een aanhouding vergelijkbare situatie bevindt. Wat betreft het aan dit vormverzuim te verbinden gevolg heeft het Hof miskend dat er geen plaats meer is voor een nadere afweging in het licht van de beoordelingsfactoren van art. 359a.2 Sv indien de in LJN BH3079 genoemde uitzonderingen zich niet voordoen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU6908 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BT7095 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0950
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9264 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BO0950
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:682
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2012:BX3554
Gerelateerd ECLI:NL:RBMAA:2012:BX3009