Parket bij de Hoge Raad, 03-07-2012 / 10/05015


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BW9961
Datum03-07-2012
InhoudsindicatieSalduz. Het oordeel van het Hof dat de verklaringen die de verdachte na haar aanhouding tegenover de politie heeft afgelegd bruikbaar zijn voor het bewijs, ook al is de verdachte voorafgaand aan haar eerste verhoor door de politie niet in de gelegenheid gesteld een raadsman te raadplegen, berust op de overwegingen, dat het recht van de verdachte om vóór de aanvang van het eerste verhoor te worden gewezen op zijn recht op raadpleging van een advocaat moet "worden beperkt tot gevallen waarin een verdachte die door de politie is aangehouden, dit wil zeggen reeds van zijn vrijheid is beroofd, op het moment dat hij kennis krijgt van het feit dat hij door de politie of een verhorend rechterlijk ambtenaar als verdachte zal worden gehoord." Het Hof heeft daarmee blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (vgl. HR LJN BH3079). Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY7805 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9353 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN7727 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AY0190 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF3121 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL8747 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BH8313 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA7665 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR2216 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU6908 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BU2898 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9961
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9961