Parket bij de Hoge Raad, 28-08-2012 / 11/03291


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BX3828
Datum28-08-2012
Inhoudsindicatie1. Art. 515.5 en 518.3 Sv. 2. Slagende bewijsklacht. Ad 1. Tegen een beslissing op een verzoek tot wraking dan wel verschoning staat geen rechtsmiddel open, terwijl i.h.k.v. een cassatieberoep tegen een einduitspraak niet met vrucht kan worden opgekomen tegen zodanige beslissingen, nu de einduitspraak daarop niet mede berust. Ad 2. HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN ZD1169. s Hofs kennelijke oordeel dat sprake is geweest van een meer of mindere mate van bewustheid bij verdachte omtrent de aanwezigheid van de bewezenverklaarde wapens en munitie is niet z.m. begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU9130 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BK3359 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:ZD1169 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN2370 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3804 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX3828 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BR0444 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BP5992
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2008:BG1440
Gerelateerd ECLI:NL:RBSGR:2000:AA8415
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX3828 ★★★★