Parket bij de Hoge Raad, 18-09-2012 / 10/01479


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BX4559
Datum18-09-2012
InhoudsindicatieOM-cassatie. Motivering vrijspraak. Gebruik getuigenverklaringen voor het bewijs. Het Hof heeft overwogen dat het uit het onderzoek ttz. niet door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft bekomen dat verdachte het hem primair en subsidiair tlgd. heeft begaan. In deze overwegingen heeft het Hof als zijn oordeel tot uitdrukking gebracht dat het voorhanden wettige bewijsmateriaal - i.h.b. de bij de politie afgelegde verklaringen van X en Y die de enige bewijsmiddelen vormen waaruit verdachtes betrokkenheid bij het hem tlgd. rechtstreeks kan volgen - overtuigingskracht mist, aangezien deze verklaringen t.o.v. de Pr zijn ingetrokken en het Hof zich geen oordeel heeft kunnen vormen over de betrouwbaarheid van deze verklaringen. Deze - niet onbegrijpelijke - motivering kan zijn oordeel zelfstandig dragen. Daaraan kan de in s Hofs overwegingen tevens opgenomen verwijzing naar het aldaar vermelde arrest van de HR niet afdoen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1994:AB7528 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV4834 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4559
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX4559