Parket bij de Hoge Raad, 25-09-2012 / 11/01878


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BX5014
Datum25-09-2012
InhoudsindicatieBewijsklacht. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BV3442. Het Hof heeft onder de bewijsmiddelen een verklaring van de verdachte opgenomen die het evenwel blijkens de nadere bewijsoverweging op onderdelen niet aannemelijk heeft geacht. Het Hof heeft die, voor de bewezenverklaring niet redengevende, verklaring van de verdachte dus ten onrechte onder de bewijsmiddelen opgenomen. Daarover klaagt het middel terecht, in aanmerking genomen dat die verklaring in het geheel van de bewijsvoering niet van ondergeschikte betekenis is.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BV3442 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP8498 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO9821 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5014 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ5708
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5014 ★★★