Parket bij de Hoge Raad, 09-10-2012 / 11/00159


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BX5126
Datum09-10-2012
InhoudsindicatieArt. 290.4 Sv. BeŽdiging getuigen-deskundigen. Het p.v. van de tz. in h.b. houdt in dat de zaak tegen verdachte gelijktijdig doch niet gevoegd is behandeld met de zaak tegen medeverdachte X en dat de getuigen-deskundigen die zijn opgeroepen en zijn beŽdigd in de zaak van X, ook in de zaak van verdachte als getuige-deskundigen zijn gehoord. Het p.v. houdt niet in dat in de zaak van verdachte is overgegaan tot de beŽdiging i.d.z.v. art. 290.4 Sv jo. art. 299 Sv van de getuige-deskundigen. In aanmerking genomen dat de zaak van verdachte gelijktijdig is behandeld met de zaak tegen X, moet het ervoor worden gehouden dat de in beide zaken gehoorde getuigen-deskundigen de eed of belofte die zij hebben afgelegd in de zaak tegen X, ook hebben afgelegd in de zaak van verdachte. De Hoge Raad leest het p.v. van de tz. in die zin verbeterd, zodat aan het middel in zoverre de feitelijke grondslag is komen te ontvallen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5126
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5126