Parket bij de Hoge Raad, 25-09-2012 / 11/03712


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BX6916
Datum25-09-2012
InhoudsindicatieArt. 43a Sr. Blijkens de strafmotivering heeft het Hof wat betreft de strafoplegging ter zake van het als poging tot verkrachting gekwalificeerde feit ten onrechte toepassing gegeven aan art. 43a Sr. Die grond voor strafverzwaring kan bij de strafoplegging slechts in aanmerking worden genomen indien zij - zonodig alsnog op de voet van art. 312 Sv - aan de verdachte is tenlastegelegd en door middel van wettige bewijsmiddelen is bewezen (vgl. HR LJN AD6981).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5858 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ3706 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2008:BC9408 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AX7957 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK5616 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX6916 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AD6981 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2003:AF0736 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX6916 ★★