Parket bij de Hoge Raad, 27-11-2012 / 11/01692


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BY1220
Datum27-11-2012
InhoudsindicatieSalduz-regels niet van toepassing i.h.k.v. een bloedonderzoek a.b.i. art. 163.5 WVW 1994. De HR herhaalt toepasselijke overweging uit HR LJN BH3079. De opvatting waarop het middel berust dat de aangehaalde overweging ook van toepassing is in het geval een verdachte wordt bevolen zich te onderwerpen aan een bloedonderzoek a.b.i. art. 163.5 WVW 1994, is onjuist, omdat zo een bevel niet kan worden gelijkgesteld aan een verhoor.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1220 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1220 ★★