Parket bij de Hoge Raad, 27-11-2012 / 11/03311 J


ECLIECLI:NL:PHR:2012:BY1230
Datum27-11-2012
InhoudsindicatieJeugdzaak. Niet-ontvankelijkverklaring van verdachte in haar h.b. De HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BJ7810 en LJN BV6999 m.b.t. de eisen waaraan een schriftelijke volmacht van een advocaat aan een griffiemedewerker om h.b. in te stellen, moet voldoen, en de mogelijkheden om verzuimen in dit kader voor gedekt te houden. Gelet op genoemde arresten en in aanmerking genomen de aanwezigheid van verdachte ttz. in h.b. en hetgeen door de raadsman is aangevoerd, kunnen de gronden waarop de niet-ontvankelijkverklaring van verdachte in haar h.b. steunt, die beslissing niet dragen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ7810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV6999 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC3773 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN0019 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AS7542 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AP4134 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP4479 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BK8926 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1230 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW9179 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BT6398
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BY1230 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2013:BZ4492 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:2503