Parket bij de Hoge Raad, 10-09-2013 / 11/05589


ECLIECLI:NL:PHR:2013:1169
Datum10-09-2013
Inhoudsindicatie1. Verbeurdverklaring (v.v.). 2. Onttrekking aan het verkeer (o.a.h.v.). Ad 1. De eerste klacht strekt kennelijk ten betoge dat de in het arrest genoemde inbeslaggenomen voorwerpen verdachte niet toebehoren. Daarvan uitgaande heeft verdachte bij zijn klacht over de motivering van de v.v. geen rechtens te respecteren belang. V.v. van voorwerpen die een verdachte niet (zouden) toebehoren als bedoeld in art. 33a Sr treft hem immers niet in zijn vermogen. In zoverre kan het middel niet tot cassatie leiden (vgl. ECLI:NL:HR:2013:BZ 1897). Vzv. het middel ziet op de v.v. van de geldbedragen, is het terecht voorgesteld. s Hofs oordeel dat de bewezenverklaarde feiten zijn begaan m.b.v. die voorwerpen dan wel dat die voorwerpen geheel of grotendeels d.m.v. die feiten zijn verkregen, is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk. Ad 2. Vzv. het middel betrekking heeft op de o.a.h.v. van de in het arrest genoemde inbeslaggenomen voorwerpen faalt het op de gronden als vermeld in de conclusie. T.a.v. de Witte stickers en de Loonafrekening, kopie id en bankpas is s Hofs oordeel dat de feiten zijn begaan of voorbereid m.b.v. deze voorwerpen en het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met het algemeen belang zonder nadere motivering, welke ontbreekt, niet begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2000:AA7309 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB6374 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR1121 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1897 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1173 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW7945 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC6235 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0450 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9181
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1173 ★★