Parket bij de Hoge Raad, 08-10-2013 / 12/00454


ECLIECLI:NL:PHR:2013:1550
Datum08-10-2013
InhoudsindicatieHR: art. 81.1 RO en overschrijding van de redelijke termijn in cassatie. HR ambtshalve: de bestreden uitspraak bevat geen beslissing op de vorderingen van de b.p. Ingevolge de art. 335 en 361.4 jo. 415 Sv was het Hof gehouden omtrent de vorderingen van de b.p. een met redenen omklede beslissing te nemen. De bestreden uitspraak ontbeert een dergelijke beslissing en kan daarom in zoverre niet in stand blijven.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9194 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV9062 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ3901 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2005:AU3888 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BU7628 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL1713 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO5027 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BW6662
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO5376
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1567
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1567