Parket bij de Hoge Raad, 15-10-2013 / 12/02398


ECLIECLI:NL:PHR:2013:1763
Datum15-10-2013
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn in h.b. HR herhaalt relevante overwegingen uit ECLI:NL:HR:BD2578 m.b.t. de duur van de redelijke termijn bij een in voorlopige hechtenis verkerende verdachte. s Hofs oordeel dat aan de overschrijding van de redelijke termijn geen consequenties behoeven te worden verbonden, nu de periode tussen het instellen van h.b. en het arrest een geringe overschrijding van de redelijke termijn in h.b. inhoudt, is niet zonder meer begrijpelijk. HR doet de zaak om doelmatigheidsredenen zelf af.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR0552 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1743 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1743 ★★