Parket bij de Hoge Raad, 29-10-2013 / 11/04899


ECLIECLI:NL:PHR:2013:2063
Datum29-10-2013
InhoudsindicatieProfijtontneming. N-o verklaring betrokkene in h.b. Art. 511e.1 en 2 (oud) Sv. Nu in cassatie ervan moet worden uitgegaan dat een p-v van de tz. van de Rb. niet is opgemaakt kan niet worden vastgesteld of de dag van de uitspraak op die tz. is bekendgemaakt. Het p-v van de tz. is i.b. de enige kenbron voor de ttz. in acht genomen vormen (ECLI:NL:HR:2005:AU1993). Anders dan het Hof heeft geoordeeld kan die bekendmaking niet worden afgeleid uit de aantekeningen op de door de A-G bij het Hof overgelegde zittingslijst van de tz. van de Rb. s Hofs oordeel dat binnen 14 dagen na de uitspraak van de Rb door betrokkene h.b. had moeten worden ingesteld, is ontoereikend gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2005:AU1993 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO6704 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BL9047 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:CA3315 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO2956 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:37
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:37