Parket bij de Hoge Raad, 05-11-2013 / 12/02023


ECLIECLI:NL:PHR:2013:2231
Datum05-11-2013
InhoudsindicatieSalduz-verweer. De HR herhaalt toepasselijke overwegingen uit ECLI:NL:HR:2009:BH3079. Het Hof heeft de door verdachte bij de politie afgelegde verklaringen tot het bewijs van de feiten 3, 5 en 6 gebezigd. Daarmee heeft het Hof miskend dat een dergelijk verzuim behoudens een tweetal door de HR genoemde uitzonderingen z.m. tot bewijsuitsluiting dient te leiden. Het middel is wat betreft de feiten 3 en 6 terecht voorgesteld. Wat betreft feit 5 behoeft het niet tot cassatie te leiden, nu de bewezenverklaring ook met weglating van de bewuste verklaring van verdachte toereikend is gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP0096 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AN9309 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV6192 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:686 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ8393 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BV5571 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ5473 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:234 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AU8289 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2000:ZD9986 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5111 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:234 ★★★