Parket bij de Hoge Raad, 03-12-2013 / 11/05623


ECLIECLI:NL:PHR:2013:2396
Datum03-12-2013
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn. HR stelt relevante overwegingen m.b.t. toetsingsruimte in cassatie uit ECLI:NL:HR:BD2578, NJ 2008/358 voorop. s Hofs oordeel dat er geen aanleiding is om aan het oordeel dat de redelijke termijn in hoger beroep is overschreden enig rechtsgevolg te verbinden, is niet onbegrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1994:AB7528 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AV4834 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BB2958 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:99
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:99