Parket bij de Hoge Raad, 28-06-2013 / 12/04157


ECLIECLI:NL:PHR:2013:50
Datum28-06-2013
InhoudsindicatieBestuurlijke handhaving tegen beter weten in? Onbevoegd binnendringen woning? Vergoeding kosten bezwaar en beroep. Exclusieve bevoegdheid bestuursrechter. Art. 8:75 lid 1 Awb. Art. 2 lid 3 Besluit proceskosten bestuursrecht. Afwijking forfaitaire vergoeding. Aanvullende bescherming door burgerlijke rechter?
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA2802 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:CRVB:2007:BA2410 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AQ3810 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1456 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2007:BB3850
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1456 ★★★★