Parket bij de Hoge Raad, 22-02-2013 / 10/02774


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BR0666
Datum22-02-2013
InhoudsindicatieDouanerechten; art. 221, lid 1, CDW; art. 22a, lid 1, AWR; HvJ 18 december 2008, Sopropé, C-349/07; uitnodigingen tot betaling uitgereikt zonder de betrokkene voorafgaand daaraan de gelegenheid te bieden opmerkingen kenbaar te maken; heeft het Europeesrechtelijke beginsel van eerbiediging van rechten van verdediging rechtstreekse werking; is sprake van schending van dit beginsel als pas in bezwaar gelegenheid is geboden te worden gehoord; worden de rechtsgevolgen van een eventuele schending van dat beginsel bepaald door het Europese recht en wat zijn dan die rechtsgevolgen? Prejudiciële vragen.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AM2533 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BR0666 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ7221 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BO5975 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2003:AF0412 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO8438 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBZUT:2009:BJ9577 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ7220 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BQ2794 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AS4097 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2001:AB2732 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BO3374 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP2612 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BP1057 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BL0613 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BO1785 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6653 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6651 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2009:BJ2662 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2009:BI9735 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2009:BI9227 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2009:BH9755 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:CBB:2009:BK5737 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AS3588 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BN4176
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2010:BM8085
Gerelateerd ECLI:NL:RBHAA:2008:BC2727
Gerelateerd ECLI:NL:GHARN:2008:BD2736
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2004:AR7189
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:1999:AN8874
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BR0666 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2018:1152 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:354 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:RVS:2013:239 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2016:1253 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BM6653 ★★