Parket bij de Hoge Raad, 22-02-2013 / 11/04575


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BY6104
Datum22-02-2013
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Afwijzing schadevordering uit onrechtmatige beslaglegging; ontbreken causaal verband, aard van de schade, niet-rechtmatig belang, art. 6:98 BW.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN6196 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8516 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6104
Gerelateerd ECLI:NL:RBALK:2009:BJ5669
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2011:BT8516 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY6104