Parket bij de Hoge Raad, 12-02-2013 / 11/01808


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BY8311
Datum12-02-2013
InhoudsindicatieArt. 184.1 Sr, art. 3:18 APV Venlo. Krachtens wettelijk voorschrift gedaan bevel. HR herhaalt relevante overwegingen uit NJ 1991/423. Het kennelijke oordeel van het Hof dat het door de (hoofd)agenten gedane bevel is gegeven in overeenstemming met de in art. 3:18 APV Venlo aan ambtenaren van politie gegeven bevoegdheid, is, in aanmerking genomen dat art. 3:18. 4 APV Venlo enkel inhoudt dat een ambtenaar van politie degene die het in art. 3:18.1 APV gestelde verbod overtreedt kan gelasten zich onmiddellijk in een door hem aangegeven richting te verwijderen, niet begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8311 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY8311 ★★