Parket bij de Hoge Raad, 05-02-2013 / 10/02714


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BY9704
Datum05-02-2013
InhoudsindicatieOverschrijding redelijke termijn in hoger beroep en in cassatie. 1. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR LJN BD2578. s Hofs oordeel dat na afweging van alle daartoe in aanmerking te nemen belangen en omstandigheden, volstaan kan worden met de enkele vaststelling dat inbreuk is gemaakt op art. 6.1 EVRM is niet onbegrijpelijk en toereikend gemotiveerd. 2. Gegronde klacht t.a.v. de overschrijding in cassatie.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:AZ1702 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI4663 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM8949 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY9704
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2010:BM8949 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY9704