Parket bij de Hoge Raad, 19-02-2013 / 12/03165


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ1449
Datum19-02-2013
InhoudsindicatieRedelijke termijn. Art. 6 EVRM. Voortvarende behandeling. De omstandigheid dat het Hof heeft verzuimd i.v.m. de overschrijding van de redelijke termijn a.b.i. art. 6 EVRM de straf expliciet te verminderen, behoeft niet tot cassatie te leiden nu de HR de zaak binnen 9 mnd in cassatie afdoet. Conclusie AG: anders.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2010:BM0912 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1449
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ1449