Parket bij de Hoge Raad, 12-03-2013 / 11/01814


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ3571
Datum12-03-2013
InhoudsindicatieArt. 313 Sv. Vordering wijziging tll. Hetzelfde feit. HR herhaalt relevante toetsingskader uit HR LJN BM9102. De tll is toegesneden op art. 416/417bis Sr en de vordering wijziging tll. op art. 321 Sr. Zowel het verschil in de juridische aard van de aan verdachte verweten feiten als het verschil tussen de omschreven gedragingen loopt niet zodanig uiteen dat geen sprake kan zijn van hetzelfde feit i.d.z.v. art. 68 Sr. De misdrijven (schuld)heling en verduistering strekken immers mede ter bescherming van het vermogen van de rechthebbende, terwijl de strafmaxima die op (schuld)heling en verduistering zijn gesteld, slechts in geringe mate uiteenlopen. Het Hof heeft de vordering wijziging tll. zonder blijk te geven van een onjuiste rechtsopvatting kunnen toewijzen. Het kennelijke oordeel van het Hof dat in de omstandigheden van het geval de desbetreffende gedragingen dezelfde fiets betreffen en als één feitencomplex kunnen worden aangemerkt, is evenmin onbegrijpelijk. Voor zover het middel klaagt dat het Hof de beslissing tot toewijzing van de vordering ten onrechte niet heeft gemotiveerd, stelt het een eis die het recht niet kent (vgl. HR NJ 2000/93).
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BM9102 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2002:AE3728 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5833 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2004:AO3291 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1998:ZD0985 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1996:ZD0583 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3571 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2002:AE9043 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:1999:AA3838 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BG9179 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX5551 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ6723 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3571 ★★★★