Parket bij de Hoge Raad, 12-03-2013 / 11/01382


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ3622
Datum12-03-2013
InhoudsindicatieBewijsklacht medeplichtigheid aan opzettelijk handelen i.s.m. art. 2 onder B Opiumwet. Opzettelijk gelegenheid verschaffen. s Hofs oordeel dat uit de uit de bewijsvoering blijkende f&o kan worden afgeleid dat verdachte minstgenomen willens en wetens de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat op zijn terrein MDMA werd bereid, is niet onbegrijpelijk. De bewezenverklaring, v.zv. inhoudende dat verdachte opzettelijk gelegenheid heeft verschaft tot voornoemd misdrijf is toereikend gemotiveerd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2007:BA5851 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BO4471 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC0780 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BJ6931 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2010:BN8363 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI1014 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3622 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2012:BX4845 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BQ1961 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ3622 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2017:1371
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:820
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2015:819