Parket bij de Hoge Raad, 23-04-2013 / 11/03121


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ8166
Datum23-04-2013
InhoudsindicatieSalduz. HR herhaalt relevante overwegingen uit HR NJ 2009/349. Het Hof heeft met juistheid geoordeeld dat het p-v verhoor, voor zover daarin verklaringen van verdachte zijn gerelateerd, niet voor het bewijs mag worden gebezigd. s Hofs kennelijke oordeel dat de in genoemd p-v gerelateerde opgave van de persoonsgegevens in het onderhavige geval niet kan worden aangemerkt als een verklaring van verdachte als hiervoor bedoeld, geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting. Het Hof heeft terecht geoordeeld dat de in dat p-v vermelde mededeling van de verbalisant, diens waarneming of bevinding behelzende, voor het bewijs mag worden gebezigd.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BH3079 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ8907 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5111 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8166 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX5109
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8166 ★★