Parket bij de Hoge Raad, 21-06-2013 / 12/02607


ECLIECLI:NL:PHR:2013:BZ8363
Datum21-06-2013
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Verbintenissenrecht, arbeidsrecht; pensioenrecht. Afbouw werkgeversbijdrage in premie particuliere ziektekostenverzekering van ge(pre)pensioneerde voormalige werknemers in verband met invoering Zorgverzekeringswet. Art. 6:248 en 258 BW. Procesrecht; nieuwe grief.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI8771 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BR2045 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHAMS:2010:BP1970 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV6806 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2009:BJ3043 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2004:AO1313 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:RBUTR:2010:BM9239
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BZ8363 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSGR:2012:BV6806 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2014:1911