Parket bij de Hoge Raad, 26-04-2013 / 12/02754


ECLIECLI:NL:PHR:2013:CA0051
Datum26-04-2013
InhoudsindicatieArt. 81 lid 1 RO. Onrechtmatige daad. Bestuurdersaansprakelijkheid. Persoonlijk ernstig verwijt. Onbetaald blijven van vordering op gefailleerde vennootschap. Recht op pleidooi.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BC4959 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2006:AZ0758 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY7843 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2009:BI0468 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:PHR:2011:BT7596 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:46 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BQ0711 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:46 ★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2016:975