Parket bij de Hoge Raad, 01-07-2014 / 14/00760


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1179
Datum01-07-2014
InhoudsindicatieArt. 62b Wet op de rechterlijke organisatie. Zaak wegens (persoonlijke) betrokkenheid ter behandeling overgedragen aan een ander gerechtshof. Art. 7:15, lid 3, Awb. Beslissing op het verzoek om bezwaarkostenvergoeding niet genomen bij uitspraak op bezwaar. Kan beroep worden ingesteld tegen een afzonderlijke beslissing op een verzoek om bezwaarkostenvergoeding? Art. 2, lid 3, Besluit proceskosten bestuursrecht. Dienen de integrale kosten van het door belanghebbende ingebrachte taxatierapport voor rekening van de heffingsambtenaar te komen?
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 01-07-2014 (met noot)
M.H.W.N. Lammers
NTFR 2014/2117
Beslissing inzake proceskostenvergoeding ten onrechte niet genomen bij uitspraak op bezwaar maar bij afzonderlijke brief: te late indiening beroep verschoonbaar.
TijdschriftartikelParket bij de Hoge Raad 01-07-2014 (met noot)
Redactie
V-N 2014/44.3
Advocaat-generaal Hammerstein stemt in met de beslissing van Hof ís-Gravenhage dat X een integrale proceskostenvergoeding toekomt vanwege de onzorgvuldige bezwaarafhandeling door de gemeente Amsterdam.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2011:BP2975 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2012:BX0919 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3191 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BN3972 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:GHDHA:2013:4910
Gerelateerd ECLI:NL:GHSHE:2010:BP1590
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:3191 ★★★★