Parket bij de Hoge Raad, 22-04-2014 / 11/05058


ECLIECLI:NL:PHR:2014:1236
Datum22-04-2014
InhoudsindicatieProfijtontneming. Het Hof heeft zijn oordeel kennelijk gebaseerd op de opvatting dat de geldbedragen die het voorwerp vormden van het bewezenverklaarde medeplegen van witwassen reeds daardoor w.v.v. vormden. Die opvatting is niet juist. Dat de betrokkene daadwerkelijk voordeel heeft verkregen d.m.v. of uit baten van dat feit is zonder nadere motivering, die ontbreekt, niet begrijpelijk.
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2008:BD2578 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:BY5217 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2648 ★★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:961 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2013:1559 ★★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:233 ★★★
Gerelateerd ECLI:NL:HR:2014:2648 ★★★★★